fbpx
skip to Main Content

HOMOLOGACIÓ D’INSTAL·LACIÓ

Procés d’homologació de la instal·lació de la depuradora natural per a una casa aïllada que no disposa d’electricitat ni d’aigua corrent al Sud de França. La instal·lació substitueix la fosa sèptica. El procediment d’homologació es realitza per part de les autoritats competents i garanteix que es compleix la normativa vigent.

Jardinista garanteix l’acompliment dels paràmetres requerits de qualitat de l’aigua abocada al medi fixats per l’ACA (Llei d’Aigües, Reial Decret Legistlatiu 1/2001, de 20 de juliol, al Reglament del domini públic hidràulic, aprovat per Rial Decret 549/1986, d’11 d’abril ) amb l’execudió de l’obra projectada seguint les indicacions del sistema homologat Aquatiris.

(Fotografia de Bisual Studio)

MÉS DEPURADORES NATURALS

Back To Top