AL PEU DEL CANIGÓ

Depuradora natural instal·lada en una casa aïlladaque no disposa d’electricitat ni d’aigua corrent al peu del Canigó. La instal·lació substitueix la fosa sèptica i s’integra de forma natural a l’entorn i al paisatge.

(Fotografia de Bisual Studio)

MÉS DEPURADORES NATURALS