fbpx
skip to Main Content

Piscines ecològiques: piscines d’aigua naturalitzada

Les piscines ecològiques naturals i llacs de bany, són ecosistemes artificialment creats on l’aigua és depurada únicament a través de processos físics i biològics.
Jardinista com a membre del Grup Ibèric d’Aigües de Bany Naturalitzades (GIABN) www.giabn.org,  crea piscines naturals basant-se en els principis de funcionament admesos per l’Organització Internacional d’Aigües de Bany Natural (IOB).  És basant-se en aquests principis que s’han construït les més de 250 piscines públiques existents arreu d’Europa.

Les Piscines Naturalitzades (també anomenades ecopiscines, piscines ecològiques o biopiscines) són un ecosistema aquàtic depura l’aigua de forma natural. Això, no només redueix l’impacte a l’entorn sinó que facilita el seu manteniment, no fent falta que es buidi regularment.

No utilitzen clor ni productes químics per a la depuració de l’aigua sinó que es fa a través de plantes que ajuden a oxigenar i eliminar els nutrients que contribueixen a la propagació d’algues i atres microorganismes no desitjats en una piscina (com larves d’insectes).

Es tracta d’un medi no estèril, on els bacteris es troben en un equilibri ecològic. La zona de depuració s’aconsegueix mitjançant una piscina plena de substractes de filtració (grava, sorra o pedra volcànica) i plantes.

En aquest tipus de piscines, la zona de depuració (plena de plantes) sol estar separada de la zona de bany. L’aigua es recircula d’una zona a l’altra per bomba, de forma que els nutrients de la zona de bany arriben a les plantes purificadores.

La construcció d’una piscina ecològica natural, de manera simplificada, es compon dels següents passos:

  • Excavació de el terreny i perfilat de terra.
  • Eliminació de cossos estranys com pedres o arrels.
  • Cobertura de la base de la fossa amb sorra o similar. A continuació s’estén una capa protectora d’arrels o perforacions.
  • Instal·lació de la capa impermeabilitzant.
  • Sistema de bomba d’impulsió i filtre.
  • Qualsevol treball de formigó a les zones més humides com, per exemple, bases de passarel·les o escales.
  • Primer omplert amb aigua.
  • Execució de les ribes i plantació de vegetació a les zones de filtrat.
  • Possible instal·lació de plataformes a manera de embarcador.

Encara que l’equilibri biològic s’estabilitza completament als dos o tres anys, la piscina ecològica es pot utilitzar des del primer moment.

Descobreix les piscines ecològiques de Jardinista

Jardinista - Piscina Natural per a Turisme Rural
Back To Top